barxanəfüruş


barxanəfüruş
f. topdansatış

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.